Puijo Tennis Team

Nuori Suomi


Nuori Suomi ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää lasten ja nuorten elämäniloa sekä hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Liikunta on välttämätöntä lasten ja nuorten terveelle kasvulle ja kehitykselle, ja lapsena omaksuttu liikunnallinen elämäntapa jatkuu usein aikuisuuteen, parhaimmillaan läpi elämän, tuottaen iloa ja toimintakykyä.

Puijo Tennis Team on tehnyt yhteistyötä Nuoren Suomen kanssa ollen mukana Sinettihankkeessa. Olemme kehittäneet seuramme lapsi-, nuoriso- ja perhetoimintaa edelleen. Hyvin tehdylle työlle on myönnetty 2010 Sinetti eli tunnustus laadukkaasta lasten ja nuorten seuratoiminnasta.

Sinettiseurojen valinnasta vastaa lajiliitto ja jokainen Sinettiseura auditoidaan kolmen vuoden välein. Sinettihankkeseen kuuluu muun muassa pelisääntöjen laatiminen. Ryhmäkohtaiset pelisäännöt on laadittu vuosittain ja vanhempien kanssa sovitut koko seuran yhteiset pelisäännöt esitellään seuramme kotisivuilla sekä Nuoren Suomen sivuilla. Sinettihankkeella Puijo Tennis Team haluaa olla talkoissa lasten ja nuorten monipuolisen liikunnan edistämiseksi, hyvässä seurassa.

Joulukuussa 2012 oli Nuori Suomi Sinettiseuran auditointi. PTT sai luvan jatkaa Nuori Suomi sinettiseurana.

Puijo Tennis Teamin pelisäännöt

1. Jokaiselle lapselle ja nuorelle löytyy tasavertainenharjoitusryhmä.

2. Vanhemmat ja valmentajat tukevat omalla esimerkillään  päihteettömyyttä seuratoiminnassa.

3. Hyvät käytöstavat ja toisten kunnioittaminen kuuluvat seuramme toimintaan.

4. Harjoituksissa on myönteinen, kannustava ilmapiiri.

5. Jokaisen harrastajan omia tavoitteita kunnioitetaan.

6. Jokaisella lapsella ja nuorella on oma arvokas paikkansa seuramme toiminnassa.

7. Vanhemmat kunnioittavat lapsen ja valmentajan välisiä sopimuksia ja antavat   valmentajalle työrauhan.

8. Vanhemmilla ja valmentajilla on avoin ja luottamuksellinen keskusteluyhteys.

Pelisäännöt on yhdessä päätetty sekä nuorten, vanhempien sekä seuran henkilöiden kesken.

Lisäksi junioreiden harjoitusryhmät ovat tehneet omat ryhmäkohtaiset pelisäännöt, jotka nähtävillä Tenniskeskuksella.

Pelisääntökeskustelu pidetty 7.2.13

Katso http://www.nuorisuomi.fi/pelisaannot